دستور معاون امورفرهنگی دانشگاهها: کتابهای نویسندگان معتبر جهانی را جمع آوری کنید

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) معاون امور فرهنگی دانشگاهها به روسای مراکز درمانی، دانشگاهی و بهداشتی شیراز دستور داده تا

کتابهای تعدادی از نویسندگان معتبر جهانی را جمع آوری کنند.

رفتن به نوار ابزار