دریاچه ارومیه هنوز آسیب پذیر است/تکرار خطاهای مدیریتی آنرا نابود می کند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا)٬ انتشار تصاویر ماهواره ای دریاچه ارومیه این باور عمومی را ایجاد کرده که در اثر بارندگی های اخیر، دریاچه بهترین وضعیت خود را در طی چند سال گذشته که تلاش برای احیای آن در جریان بوده است، تجربه می کند.

با نگاهی به این جدول درمی‌یابیم که ۶ سال پیش در فروردین‌ماه، دریاچه وضعیتی مشابه داشته و پس از آن به خاطر افزایش تبخیر در ماه‌های گرم و عدم تأمین حق‌آبه محیط زیستی آن، کوچکتر شده است.

هر چند که باید از لطف طبیعت خشنود بود و نیمه پر لیوان را دید، اما نبايد از نیمه خالی لیوان هم غافل شد. حجم آب فعلی موجود در درياچه تنها ٢٣ درصد و سطح مرطوب آن ٦٣ درصد سطح اكولوژيك آن است و این به معنی است که دریاچه هنوز در حالتی ناپایدار و آسیب پذیر از لحاظ اکولوژیک به سر می برد.

بنابراین در صورت تکرار خطاهای مدیریتی در تأمین سهم آب دریاچه، این ثروت طبیعی و ملی کشورمان باز از بین خواهد رفت و مسیر پیموده شده را باید دوباره تکرار کرد./ کاوه مدنی

Comments: 0

رفتن به نوارابزار