دروغ بزرگ اختصاص۶۵۰ میلیارد تومان دیگر برای احیای دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) مسعود تجریشی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ارومیه، با اشاره به نامگذاری روز 15 اسفند به نام روز ملی دریاچه ارومیه در سخنانی که نمایشی و فرمایشی بودن آن آشکار بود اظهار کرد: دولت برای احیاء دریاچه ارومیه اهتمام داشته تا جایی که 500 میلیارد تومان در گذشته به این امر اختصاص داد و هم‌اکنون نیز 150 میلیارد تومان دیگر به این امر در نظر گرفته که برای برخی پروژه‌های احیاء که به لحاظ مالی دچار مشکل شده بودند، مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: این پروژه‌ها شامل تصفیه‌خانه‌های ارومیه و تبریز و پروژه‌هایی هستند که دارای پیمانکار بوده و این پیمانکار نیز طلب دارد و بنابراین، این اوراق برای بازپرداخت طلب‌ها در نظر گرفته می‌شود و علاوه بر آن، پروژه‌هایی وجود دارد که منابع مالی برای آنها صرف شده و منتظر تکمیل آنها هستیم تا آب وارد دریاچه شود.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیاء دریاچه ارومیه گفت: از سد سیلوه از دو هفته گذشته آب وارد دریاچه شده و تصفیه‌خانه تبریز و ارومیه نیز اگر به این صورت پیش رود در خرداد و شهریور سال آینده می‌توان فاز مایع آن را افتتاح کرد بنابراین اگر 150 میلیارد تومان اعتبار جدید احیاء دریاچه ارومیه تخصیص داده شود می‌توان گفت که دولت به نسبت 5 سال اخیر در سال 97 دو برابر میانگین سال‌های گذشته، تأمین منابع مالی برای احیاء دریاچه ارومیه صرف کرده است.

وی افزود: بنابراین می‌توان امیدوار بود که دولت از لحاظ مالی با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، مشارکت خود را ادامه دهد.