درخواست شفاف سازی شبکه های روسی و قطری در آمریکا

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه آمریکا خواستار تصویب قانونی شدند که منجر به شفافیت فعالیت رسانه های روسیه و قطری در ایالات متحده می شود.

این جمهوری خواهان معتقدند الجزیره انگلیسی می تواند به منافع واشنگتن لطمه بزند؛ به همین دلیل این رسانه باید براساس قانون جدید نسبت به شفافیت تامین مالی و مدیریت خود اقدام کند. الجزیره انگلیسی قبلا چندین بار به درخواست امریکا نسبت به شفاف سازی در مورد تامین مالی خود و اینکه مدیریت آن توسط چه دولت یا دولت هایی انجام می گیرد جواب رد داده است/ کانال مطالعات شبه جزیره عربی

Comments: 0

رفتن به نوارابزار