درخواست امضای طومار اتحاد برای حمایت از زندانیان سیاسی تورک آذربایجان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) طومار اتحاد برای حمایت از زندانیان سیاسی تورک آذربایجان با متن ذیل برای امضاء گشوده شده است:

متأسفانه سالهاست که برخی دگراندیشیها و اختلافات سلیقه ای و فکری در درون جریان ملی مدنی تورکان آذربایجان دامنه خود را به سمت جهت گیریهای شخصی و گروهی در مورد زندانیان آذربایجانی نیز گسترش داده است.

نمی توان کتمان کرد که رویکرد برخی اشخاص و رسانه های درون جنبش ملی مدنی تورکان آذربایجان ، رویکردی ناعادلانه نسبت به برخی از زندانیان بی گناه و مظلوم آذربایجانی بوده است.

این رویکردهای نامناسب و جهت دار، باعث ایجاد شکافهایی دردناک درون جنبش شده و زمینه ساز سوء استفاده نهادهای امنیتی برای فشار حداکثری بر زندانیان گشته است. به نحوی که علناً شاهد سیاست تفرقه اندازی و جدا جدا کردن و زدن یا به اصطلاح تورکی ” تکلمه ” در مورد گروههای درون جنبش ملی مدنی تورکان آذربایجان از سوی نهادهای امنیتی در حال اجراست و دود این عدم اتحاد به چشم همه زندانیان و فعالین آذربایجانی میرود.

ما امضا کنندگان این طومار به نام آذربایجان و بنام انسانیت و برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده نهادهای امنیتی، ضد حقوق بشری و ضد آزادی؛ ضمن محکوم کردن صدور احکام زندانهای طویل المدت و تبعیدهای ضدحقوق بشری و غیرقانونی برعلیه فعالان تْرک دستگیر شده آذربایجان ؛ تعهد قلبی و عملی خود را در حمایت همه جانبه و عاری از جهت گیریهای فردی و گروهی، اعلام داشته و از تمامی فعالان صدیقٰ گروهها، جریانها و صاحبان رسانه و مدیا خواستاریم ضمن پای بندی به تعهد انسانی و شرف قلم، حمایت بی قید و شرط خود را از زندانیان عزیز ملی-مدنی تورک آذربایجان معمول بدارند .

بی شک امیدواریم اتحاد فکری و عملی در مورد زندانیان عزیز ملی-مدنی تورک آذربایجان که مبارزه مدنی را جهت رسیدن به حقوق انسانی خود برگزیده اند ، ازین پس از سوی هر شخص و هر رسانه ای بیشتر از گذشته گردیده و اقداماتی موثرتر جهت اعتراض به احکام ناعادلانه و ضد انسانی صورت بگیرد.

اسامی زندانیان دربند :

۱- احمد نژاد، روح الله -گئچیجی ساخلانیلیر- تبریززیندانی

۲- احمدی، حکیمه -گئچیجی ساخلانیلیر- مراغه زیندانی

۳- اصلانی، کیانوش – تهران- ائوین زیندانی

۴-اللهوردی، حامد – تبریززیندانی

۵- امیر امینی، توحید – تهران- ائوین زیندانی

۶- حسنی، لطیف – کرج زیندانی

۷- خوشنام، محرم -گئچیجی ساخلانیلیر- مراغه زیندانی

۸- رشیدی، غلامرضا -گئچیجی ساخلانیلیر- مراغه زیندانی

۹- ستاری، امیر – تبریززیندانی

۱۰- شهیری، سجاد -گئچیجی ساخلانیلیر- اورمیه زیندانی

۱۱- عزیزی، اکبر -گئچیجی ساخلانیلیر- مراغه زیندانی

۱۲- علیزاده، علی – تبریززیندانی

۱۳- فکوری، ابوالفضل -گئچیجی ساخلانیلیر- مراغه زیندانی

۱۴- قربانی، محمدرضا -گئچیجی ساخلانیلیر- مراغه زیندانی

۱۵- صفابخش،کاظم – تهران- ائوین زیندانی

۱۶- صیامی، مژگان- اردبیل زیندانی

۱۷- کوخیان، مهدی – مراغه زیندانی

۱۸- گرگری، سید ضیاء -گئچیجی ساخلانیلیر- اورمیه زیندانی

۱۹- لسانی، عباس – اردبیل زندانیندا ساخلانیلیر

۲۰- معالی، سهند- سراب زیندانی

۲۱- نوری، ابراهیم  – تهران- ائوین زیندانی

___

اسامی امضا کنندگان طومار :

آدرس امضاء گروه در کانال زیر

@BurasiAzerbaycanSesi

رفتن به نوار ابزار