درخشش چشمگیر آذربایجانی ها و شهرستانیها در کنکور سراسری ایران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) دانش آموزان آذربایجانی در کنکور سراسری سال ۹۶ ایران، با درخشش چشمگیر افتخار آفرین شدند.

نفرات اول گروههای پنج گانه کنکور سراسری ورود به دانشگاههای ایران اعلام شدند که از این بین سهم آذربایجانی ها ۵ نفر می باشد.

پس از تهران، تبریز رکورد دار تعداد نفرات برتر شد. یک دانش آموز آذربایجانی دیگر از شهر اردبیل نیز از دیگر نفرات برتر آذربایجانی بود.

در این بین نفر اول رشته ریاض و فنی مهندسی و نفر دوم علوم تجربی با نامهای، به ترتیب، صابر دین پژوه و امیر حسین قویدل سردصحرا هر دو از تبریز شایان ذکر است.

دو نکته قابل ذکر در این مورد این است که در موردشهرستانی و یا آذربایجانی بودن یا نبودن دانش آموزان تهرانی، که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت آن را شهرستانیها و در حدود نیمی از جمعیت آن را ترکها تشکیل می دهند، نمی توان به قطع قضاوت کرد. نکته دیگر اینکه نمی توان از امکاناتی که دانش آموزان تهرانی در مقایسه با دیگر مناطق ایران دارند صرفنظر کرد.

این نفرات به شرح زیر می باشند:

رفتن به نوار ابزار