درآمد ترکیه از گردشگری در سال 2017 به بیش از 26 میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) بر اساس اعلام مرکز آمار ترکیه، در آمد گردشگری ترکیه در سال 2017 با 18.9 درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به 26 میلیارد و 283 میلیون و 656 هزار دلار رسیده است.

طبق این داده ها، 77.4 درصد این درآمدها از گردشگران خارجی و 22.6 درصد آن نیز از سفر ترک های مقیم در کشورهای خارجی به شهرهای مختلف کشور تشکیل شده است. در این چارچوب، 21 میلیارد و 461 میلیون و 603 هزار دلار از این درآمد از هزینه های شخصی و 4 میلیارد و 822 میلیون و 53 هزار دلار از بسته های گردشگری حاصل شده است.

در این دوره سرانه هزینه ها برای هر فرد به طور متوسط در سطح 681 دلار، اتباع خارجی 630 دلار و اتباع ترک مقیم کشورهای خارجی 903 دلار تحقق یافته است.

در این دوره شمار گردشگرانی که از ترکیه خارج شده اند، در مقایسه با سال 2016 با افزایش 23.1 درصدی به 38 میلیون و 620 هزار و 346 نفر رسید. 83.1 درصد از این افراد را اتباع خارجی و 16.9 درصد را مقیمان ترک کشورهای خارجی تشکیل می دهند.

هزینه های گردشگری ترکیه در سال 2017 نیز در مقایسه با سال 2016 با 1.7 درصد افزایش، 5 میلیارد و 137 میلیون و 244 هزار دلار اعلام شد.

همچنین در این دوره شمار گرشگران ترک که به کشورهای خارجی سفر کردند 12.8 درصد افزایش به 8 میلیون و 886 هزار و 916 نفر رسید. سرانه هزینه های هر فرد در این سفرهای به طور متوسط 578 دلار بوده است.