دانفورد: ایران متهم اصلی است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز( محا)ژنرال جوزف دانفورد رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا ساعتی قبل اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران بە سفارت آمریکا در بغداد حملە کردە و مین هایی کە نفتکش های بندر فجیرە را تخریب کرد توسط ایران ساختە شدە بودند. ژنرال دانفورد تاکید کرد آمریکا اجازە نمیدهد رژیم ایران بە این رفتار ادامە دهد و پاسخ مناسبی خواھد داد.

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار