دانشجوی ایرانی دانشگاه اوکراین به ۱۰ سال حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا)٬ مسعود کیانی، زندانی محبوس در زندان اوین، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. وی که دانشجوی دانشگاهی در اوکراین بود پس از سفر به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت و به همکاری با دولت متخاصم متهم شده بود.

کیانی زندانی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین، اهل کرمانشاه و دانشجو در اوکراین، پس از سفر به ایران جهت ملاقات خانواده، حین بازگشت به اوکراین در فرودگاه امام خمینی بازداشت و به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

ماموران وزارت اطلاعات آقای کیانی را ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در فرودگاه امام دستگیر کردند. وی پس از تحمل ۸۰ روز بازداشت انفرادی و بازجویی های مکرر در بند ۲۰۹ زندان اوین به اندرزگاه ۷ سالن ۱۲ منتقل شد و نهایتاً به اتهام “جاسوسی برای رژیم متخاصم اسرائیل” تفهیم شده است اما هرگز مدرکی دال بر این اتهام ارایه نکرده اند”.

به وی اجازه انتخاب وکیل ندادند و آقای دریابیگی را از طرف خودشان به عنوان وکیل برای وکالت انتخاب کردند. در جلسه دوم محاکمه وی در حالی که به متهم اجازه دفاع داده نشد و بدون ارایه هیچ مدرک قانع کننده ای، صرفا به دلیل شرکت در دو کنفرانس علمی در اردیبهشت ۱۳۹۰ در هند و آفریقای جنوبی و ادعای دیدار با مامورین موساد در این کنفرانس ها به جاسوسی متهم شد.