دادستان نیویورک درخواست تجدید نظر در پرونده حاکان آتیلا را پس گرفت

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) دادستان منطقه جنوب ایالت نیویورک آمریکا درخواست تجدید نظر در خصوص افزایش میزان مجازات در پرونده محمت حاکان آتیلا، معاون سابق «هالک بانک» ترکیه در آمریکا به اتهام دور زدن تحریمهای ایران را پس گرفت.

دادستان که پیشتر با استناد به کم بودن میزان مجازات تعیین شده زندان برای آتیلا٬ پرونده را برای بررسی بیشتر به دادگاه تجدید نظر فرستاده بود، درخواست خود را لغو کرد.

دادگاه تجدید نظر از دادستان درخواست کرده بود تا دلایل خود مبنی بر درخواست تجدید نظر را تا تاریخ 6 دسامبر جاری ارائه کند.

گفتنی است حاکان آتیلا به ارتکاب جرایمی چون «دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران»، «مشارکت در فریب آمریکا»، «فریب بانک‌های آمریکا» و «مشارکت در پولشویی» متهم شده است. وی دراین پرونده به 32 ماه حبس محکوم شده بود.

برخی از کارشناسان می گویند که به نظر میرسد آمریکا بعد از آزادی کشیش برونسون از ترکیه مقدمات آزادی حاکان آتیلا را فراهم می کند.