وی اظهار داشته است این فساد  از سال 1395 شروع شده است اما گزارش این فساد بعد از 15 روز فرار متهم به دادسرا اعلام شده است.
او در پایان خاطرنشان ساخته است در چنین حالتی، دادسرا به عنوان خط آخر، با این مساله مواجه است که وقتی متهم فرار کرده و پول‌ها از ایران خارج شده است، چه اقدامی از سوی دادستانی قابل تصور است؟
هفته قبل رسانه های ایران از وقوع”اختلاس کلان” در شرکت ملی نفت ایران خبردادند که بنا بر اذعان منابع آگاه فرد مزبور یک کارمند ساده بوده است، اما توانسته بود مبلغ 100 میلیاردتومان را اختلاس، و سپس به کانادا فرار کند.