خودکشی دختر رییس بیمارستان در تبریز/ ادامه خودکشی جوانان در آذربایجان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) دختر دکتر سیامک کاشفی مهر، رییس بیمارستان امام رضای تبریز و از پزشکان شناخته شده تبریز خودکشی کرده است.

براساس اخبار منابع محلی در تبریز این دختر کمتر از ۲۰ سال داشته و در زندگی شخصی و تحصیلی اش نیز بسیار موفق بوده است.

این چندمین خودکشی جوانان در آذربایجان در روزهای اخیر است.

آمار بالای خودکشی ها در ایران در روزهای اخیر به شدت تشدید یافته است و دیگر دایره آن از جوانان کم بضاعت و خانواده های فقیر گذشته است. نبود امید به آینده و نداشتن تصویر روشن از آن و نیز جامعه غم زده ای که حکومت مسئول به وجود آوردن آن است، از جمله اصلی ترین دلایل خودکشی جوانان در خانواده های طبقه بالای ایران است.

رفتن به نوار ابزار