خواب خرگوشی روزنامه «قانون»!/ حسن راشدی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)، اقای حسن راشدی در واکنش به مطلب جنجال برانگیز روزنامه قانون مطلبی تحت عنوان “خواب خرگوشی روزنامه «قانون» !” نوشته که تقدیم خوانندگان گرامی می شود:
ظاهرا مسئولین روزنامه « قانون» و آنهائیکه مثل مسئولین روزنامه قانون فکر می کنند و کشور کثیرالمله ایران را در چنبره قوم فارس و زبان فارسی زندانی می کنند و در ادامه سیاست تبعیض آمیز خاندان پهلوی هیچگونه حق و حقوق زبانی و فرهنگی به ملل و اقوام غیر فارس کشور حتی به ترکانی که بیش از 40 درصد از جمعیت 80 میلیونی ایران را تشکیل می دهند اما به اندازه ارامنه 150 هزار نفری کشور هم حق تحصیل به زبان ترکی خود ندارند قائل نیستند در خواب خرگوشی تشریف دارند و نمی دانند این شکاف قومیتی هم اکنون از سر تمامیت خواهی آقایان و ناسیونالیستهای افراطی و پان ایرانیستها و آنهایی که میگویند در ایران فقط زبان فارسی و دیگر زبانها نه! در جامعه رخ داده است و اگر این انحصار طلبی ادامه پیدا کند چه بسا این شکاف عمیق‌تر شده آینده نامعلومی را برای کشور رقم زند.
نمایندگان مجلس گرچه دیر، اما به خوبی دریافته اند درمان درد شکاف قومیتی بوجود آمده از سر خودخواهی و خود بزرگ بینی و از بالا به پائین نگاه کردن عده ای نسبت به اقوام و زبان و فرهنگ غیر فارسی کشور در چیست و این شکاف قومیتی را چگونه می توان درمان کرد؟
اقدام نمایندگان مجلس در راستای به دوش گرفتن این وظیفه خطیر و تهیه و تدوین کتابهای درسی برای تدریس به زبانهای غیر فارسی در مدارس و انشاالله شروع آن از سال تحصیلی آینده ، قدمی مثبت برای اتحاد و اتفاق در کشور و از بین بردن شکافها و فاصله های بوجود آمده خواهد بود.
خاطرمان باشد که در اعتراضات دی ماه گذشته، ترکان آذربایجان و در راس آن مردم آگاه تبریز به تحرکات عده ای که با شعار « ایران که شاه نداره حساب کتاب .نداره » ، « روحت شاد رضا شاه »، «ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم» برای رسیدن به اهداف پانفارسیستی خود می خواستند ازآب گل آلود و شکافی که در جامعه بوجود آمده بود ماهی بگیرند، جواب منفی دادند و به افق آینده ای نگریستند که درآن شاه و تفکر شاهانه و انحصارطلبانه و تبعیض آمیز حاکم نباشد و هر کدام از ملل و اقوام کشور به نسبت کثرت جمعیت خود از امکانات مادی و معنوی کشور بهرمند شوند و علاوه بر زبان رسمی فارسی به بقیه زبانها و فرهنگهای پویای کشور به نسبت جمعیت آنها امکان تحصیل بیشتر هم نه ، به اندازه «کشور افغانستان» در مدارس داده شود و اتحاد و اتفاق و صداقت و رفاقت در کشور جای نفرت و تحقیر و توهین را بگیرد.