خمینی٬ آستان قدس را از مالیات معاف کرده است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، ابراهیم رئیسی در نشستی با دانشجویان با بیان اینکه اتهامات زیادی درباره مالیات آستان قدس رضوی مطرح شد که پایه و اساس نداشت، گفت: از ٣٥ سال پیش که تولیت فقید آستان قدس مشغول به کار شدند، امام مطرح کردند که آستان قدس از مالیات معاف است. من نیز به مقام معظم رهبری نامه نوشتم و ایشان نیز بر اجرای نظر امام تأکید کردند و چند نکته را نیز تذکر دادند.

وی با اشاره به اینکه اکنون مالیات‌های ارزش افزوده، تکلیفی و عملیاتی در حال پرداخت است،افزود: آستان قدس درحال‌حاضر چندین برابر مالیات هزینه می‌کند که وظیفه دولت است. برای نخستین‌بار نیز حساب‌رسان غیر آستان قدس نیز در حال حساب‌رسی هستند.