خرید نفت ترکیه از ایران صفر شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) خرید نفت ترکیه از ایران در ماه نوامبر صفر شده است و این در حالی است که ترکیه برای ادامه خرید نفت از ایران از آمریکا معافیت دریافت کرده بود.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *