خانه احزاب مدعی شد ۹۱ حزب قانونی در کشور وجود دارد!

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) امروز در حالی خانه احزاب ایران از وجود ۹۱ حزب قانونی در کشور خبر داد که حکومت ایران به پشتوانه رکورد محکومیت خود از بابت نقض حقوق بشر در سطح بین الملل که صدور بسیاری از آنها ریشه در فقدان آزادی اندیشه و بیان و محدودیت در فعالیت سیاسی شهروندان دارد بعنوان حکومتی که کمترین ظرفیتی برای فعالیت های سیاسی مستقل قائل نیست شناخته میشود.
عمده ناظران معتقدند این احزاب و نوع و نحوه فعالیت آنها تحت کنترل دستگاه حاکمه و فاقد ویژگی استقلال در نظر و عمل است.

Comments: 0

رفتن به نوارابزار