خامنه ای پهلوان اول زورخانه ای ایران/ دعا برای خامنه ای قبل از دعا برای امام دوازدهم

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) سید رضا اخروی سرپرست هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان اصفهان با انتشار دستورالعملی به زورخانه های این استان دستور داده تا مرشدین زورخانه٬ قبل از دعا برای ظهور امام دوازدهم شعیان اقدام به دعا برای سلامتی ایت الله علی خامنه ای به عنوان پهلوان نخست ایران کنند.

دعا برای سلامتی ایت الله خامنه ای قبل از دعا برای امام داوزدم شیعیان می تواند خشم بسیاری از مراجع را برانگیزد.

این در حالی است که پهلوان نخست زورخانه ها همواره امام اول شیعیان و سپس پوریای ولی بوده و وارد کردن نام خامنه ای که هیج سابقه پهلوانی در زورخانه ندارد صرفا یک اقدام سیاسی محسوب می شود.