خالی بودن اکثریت سدهای تهران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) به نقل از تسنیم دو سوم سدهای تهران خالی است.

در حال حاضر از مجموع یک میلیارد و 930 میلیون مترمکعب ظرفیت مخازن 5 سد اصلی تأمین آب شرب کلانشهر تهران، 608 میلیون مترمکعب آب پشت این سدها ذخیره شده است.

اکنون از مجموع حجم 205 میلیون مترمکعبی مخزن سد کرج حدود 108 میلیون مترمکعب آب پشت این سد ذخیره شده است.

سد ماملو با گنجایش 250 میلیون مترمکعب، 179 میلیون مترمکعب آب دارد.

سد لار نیز فقط 38 میلیون مترمکعب آب دارد.