خاطره ای که دکتر جواد هیئت را گریاند!

امروز 24 ماه می، روز تولد شادروان پروفسور دکتر جواد هيئت است.
وقتی ایشان در آنکارا بودند به عنوان گزارشگر تی آر تی (سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه) به حضور ایشان رسیدم.
خاطره ای نقل کردند که به نقل از خودشان «آهن را نیز می تواند بشکافد!»

دکتر فرزاد صمدلی

Comments: 0

رفتن به نوارابزار