حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری عباس لسانی عینا تأیید شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)شعبه دوم انقلاب تبریز به ریاست قاضی احراری حکم غیابی۱۰ ماه حبس تعزیری صادره برای عباس لسانی را که از طرف این فعال ملی-مدنی تورک مورد واخواهی قرار گرفته بود عینا تأیید کرد.

این حکم در مراجعت وکیل آقای لسانی به وی ابلاغ گردیده است.

در حکم تأیید شده آورده شده:
“حسب گزارش اداره کل اطلاعات آذربایجان شرقی عباس لسانی در مورخه ۰۴ / ۰۴ / ۹۷ طی یک سخنرانی در مراسم تدفین حسن هرگلی (دمیرچی آذربایجان) ضمن سیاه نمایی علیه نظام و با تحریک حاضرین موجب سرداده شدن شعارهای قوم‌گرایانه را گردیده که مورد بهره‌برداری تجزیه‌طلبان داخل و خارج شبکه‌های خارجی قرار گرفته، همچنین در گزارش بعدی اداره کل اطلاعات آذربایجان شرقی ایشان در سخنرانی دیگری در منزل خود همفکرانش را به انجام اقدامات میدانی ( تجمعات غیرقانونی ) به خصوص در قلعه بابک فراخوانده است”.

قاضی احراری ادله در این گزارشات را مصادیق فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام دانسته و لسانی را با احتساب ایام بازداشت قبلی به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

این حکم که اول بار به صورت غیابی صادر شده بود در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ به اجرا گذارده شد.لسانی در زمان اجرا با اعتراض به روند غیرواقعی دادرسی باعث توقف حکم و تعیین وقت جدید برای واخواهی گردید.

ده روز بعد و در ۲۵ دی ماه، این فعال سرشناس تورک در شعبه مذکور جهت واخواهی حاضر اما بلافاصله پس از اتمام دادگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به قرنطینه زندان اردبیل منتقل شد.
مسئولین قضایی اردبیل هنوز هیچ پاسخ روشنی به علت بازداشت و اتهام انتسابی در این پرونده نمی‌‌دهند.

مسئله‌ای که با واکنش منفی جامعه مدنی آذربایجان روبرو و با تهدید سلامت جسمی ایشان از سوی یکی از مسئولین قضایی دامنه اعتراضات تشدید بیشتری یافته است.

متن دادنامه

بسمه تعالی
شعبه دوم دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان تبریز
دادنامه
شماره دادنامه :9709974124200893
متهم : آقای عباس لسانی فرزند اسد به نشانی اردبیل-شهرک باهنر-دوازده متری فجر-پلاک 38
اتهام :تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تاریخ تنظیم :31/6/1397 شماره پرونده :9709984118500370
شماره بایگانی :9720553

بتاریخ 31/6/1397 در وقت فوق العاده پرونده 970553 به تصدی امضا کننده ذیل تحت نظر است دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای عباس لسانی فرزند اسد متولد 1346 دایر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروههای مخالف نظام با توجه به محتویات پرونده ، گزارش اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی که بر اساس آن متهم در مراسم تدفین آقای حسن هرگلی(دمیرچی آذربایجان) در تاریخ 4/4/1397 در قبرستان وادی رحمت با سازماندهی بیش از سی نفر از عناصر قوم گرای استان اردبیل تهیه بنرهایی با عنوان به اصطلاح حرکت ملی آذربایجان-اردبیل شرکت و با سخنرانی به سیاه نمایی علیه نظام پرداخته و موجبات تحریک و سردادن شعارهای قوم گرایی توسط برخی افراد حاضر در مراسم شده و این سخنرانی موجبات بهره برداری گروهک های تجزیه طلب داخل و خارج کشور شده است و متن سخنرانی متهم پیاده و مکتوب شده است،گزارش بعدی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی که بر اساس آن متهم در یک سخنرانی دیگر در منزل خویش همفکران خود را به انجام کارهای میدانی (تجمعات غیر قانونی) مخصوصا در قلعه بابک فراخوانده است، تحقیقات به عمل آمده از متهم در دادسرا ،کیفر خواست دادسرا ، احضار متهم از آدرس اعلامی در مرجع قضایی و عدم حضور متهم و کفایت ادله اثباتی به کیفیت مطروحه در پرونده ،اتهامش محرز بوده دادگاه به استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم را به تحمل ده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. یک حلقه نوار سی دی حاوی سخنرانی متهم نیز بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت حکم معدوم خواهد شد. رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ،ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای محترم تجدید نظر استان آذربایجان شرقی می باشد.

رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز-احراری

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار