حمله فاشیستها و سلطنت‌طلبها به کامیون حامل کمک‌های ملت آذربایجان به سیل‌زدگان تورکمن‌صحرا

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)٬خودرو حامل کمک‌های مردمی شهرهای اردبیل، اورمیه و خیاو به سیل‌زدگان تورکمن‌صحرا مورد حمله نژادپرستان در استان گیلان قرار گرفت.

سیل تورکمن‌صحرا بار دیگر همبستگی عمیق ملت تورک را به همراه داشت. همبستگی ناشی از همدردی و برادری میان ملت آذربایجان و تورکمن‌صحرا، اما کمک‌های مردمی، همدلی و همدردی ملت آذربایجان با آسیب‌دیدگان این حادثه با برخورد نژادپرستانه برخی ها مواجه شد.

صبح روز گذشته در کمربنری سنگر شهر رشت، یک گروه فاشیستی به کامیون حامل کمک‌های مردم اورمیه، اردبیل و خیاو به سیل‌زدگان تورکمن صحرا را مورد حمله قرار دادندکه دلیل این اقدام از سوی سرنشینان خودرو وجود بنر به زبان تورکی مقابل خودرو عنوان شده است.

یک کانال تلگرامی وابسته به جریانات فاشیستی و سلطنت‌طلب مسئولیت حمله به کامیون حامل کمک‌های مردم آذربایجان به سیل‌زدگان تورکمن صحرا را پذیرفت.