هنوز گزارشی از تلفات و یا از انگیزه این فرد منتشر نشده است.
به گفته منابع محلی جستجوها برای یافتن این فرد در حال انجام است.
چند ماه پیش از این نیز فردی با یک دستگاه خودرو به نیروهای نظامی در یکی از مناطق حومه شهر پاریس حمله‌ور شد که 6 تن را زخمی کرده بود.