حضور نیروی ضدشورش درمسیر معترضان اصفهانی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) با گسترش اعتراضات کشاورزان اصفهانی، نیروهای ضد شورش در چهار راه امام علی به طور گسترده ای حضور پیدا کرده و چهره این منطقه از شهر کاملا امنیتی شده است.

کشاورزان اصفهانی بیش از یک ماه است که به تصمیم حکومت برای انتقال آب زاینده رود در اصفهان، به استان همسایه یزد معترضند. این اعتراضات بارها صحنه درگیری و خشونت بین پلیس ضدشورش و معترضان شده است.

از طرف دیگر آب زاینده رود از استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و استان خوزستان تامین می شود که عدم رعایت حق آبه این استانها سبب بحران های آبی در این استانها و اعتراضات مردمی به این سیاست حکومتی شده است.

مدیریت غیراصولی و عدم کنترل منابع آبی سبب شده است که در نقاط مختلف ایران درگیریها بر سر این منابع بالا بگیرد، چیزی که کارشناسان از آن به عنوان جنگ احتمالی داخلی بر سر آب در آینده نزدیک یاد می کنند.

فیلم پایین نشانگر حضور پرتعداد نیروهای ضد شورش در اصفهان است:

رفتن به نوار ابزار