حصر خانگی/ رهبر ایران معتقد است هنوز درب گفتگو مفتوح است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) سخنگوی دولت ایران در مورد حبس خانگی گفت که باب مفتوح است و رهبر ایران هیچ موردی را غیر قابل حل نمیداند.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران امروز سه شنبه با اشاره به این که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران، در را بر روی این محصورین همچنان به طور کامل نبسته است، گفت: با وزیر بهداشت صحبت می کنم تا سلامتی عاجل برای این شخصیت ها حاصل شود. چرا که خود را مسئول سلامتی این عزیزان می دانیم و کدورت هایی هم که وجود دارد باید برطرف شود. باب هم مفتوح است و رهبری هم در این خصوص هیچ موردی را غیرقابل حل ندانسته اند.

سخنگوی دولت ایران در ارتباط با پیگیری شخصی وزیر بهداشت با مسایل درمانی مهدی کروبی، رئیس دو دوره مجلس ایران که در حصر قرار دارد و همچنین اقدامات دولت در این زمینه اظهار داشت: وزیر بهداشت پزشک آزاد نیست، ایشان عضو کابینه است وهر اقدامی که او در باره سلامت آقای کروبی انجام می دهد در واقع در راستای تعهدات خود است.

نوبخت تجارب کسب شده از انتخابات گذشته ایران را به عنوان امر موثری در نحوه چینش کابینه قلمداد کرد و گفت: از این جهت رئیس جمهوری با یک ماتریس چند متغیره روبرو است که با توجه به همه آنها تصمیم بگیرد. بنابراین کسانی انتخاب می شوند که پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به انتخابات جنجالی سال 88 ایران، از 28 بهمن سال 89 در حبس خانگی به سر میبرند و وضعیت جسمانی آنها هر روز رو به وخامت می گذارد.

رفتن به نوار ابزار