حسن آقا دمیرچی جواب عدم شرکت تبریز در تحولات تهران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) سکوت تهران در قبال حوادث آذربایجان همواره این سئوال را در اذهان ترکهای ایران مطرح کرده که آیا آذربایجان و ترکها سر ایرانند یا اسیر ایران.

در همین رابطه تایماز اورمولو (طاهر مهامی) مطلبی تحت عنوان «حسن آقا دمیرچی جواب عدم شرکت تبریز در تحولات تهران» نوشته که تقدیم می شود:

بارها و بارها می بینیم مردم ، روشنفکران و سیاسیون از عدم شرکت آزربایجان یعنی بیش از شش استان ترک شمال و غرب ایران در تحولات سیاسی و اعتراضات بزرگ ایران از جنبش شیز تا تظاهرات دی و اکنون تیرماه گله کرده و ابراز ناخرسندی می کنند .
امروز حسن دمیرچی هرگلی معروف به حسن آقا آذربایجان به این سوال برای چندمین بار پاسخ داد . یک بار دیگر هزاران نفر در تشییع جنازه این هنرمند و فعال مدنی ترک شرکت کردند و بار دیگر در بلوک کامل خبری قرار گرفتند . این رفتار مسبوق به سابقه است از تشییع جنازه مرحوم فرزانه ، سرداری نیا ، دکتر جواد هیئت با آوازه جهانی تا حسن آزربایجان .

این در حالی است که همه شاهد دهها و شاید صدها ساعت برنامه خبری و گزارش خبری توسط تلویزیونهای داخل و خارج کشور به زبان فارسی از مرگ و مراسم مرکز نشینان مثل ملک مطیعی و فردین و حبیب و دیگران بوده ایم که در بهترین شرایط حتی یک سوم جمعیت امروز در در تبریز جمعیت نیز نبودند .
امروز بار دیگر حسن آقا دمیرچی خطاب به تهران فریاد کشید و گفت که انکار شما بی تفاوتی ما و حتی حرکات کاملا متفاوت و مخالف حرکت شما را در غیرفارس زبانها و بالاخص در آزربایجان و سایر ترک های ایران را ایجاد می کند .

انکار شما باعث انزجار ما از شماست .

اولویت های شما برای ما اولویت نیست و مشکلات ما مسئله شما نیست .

شکاف مرکز و ما هر رور عمیق تر می شود .

این پرتگاه جایی است که به سقوط شما منجر خواهد شد .

صدای حسن آزربایجان ها را تهران نمی شنود تا روزی که سیلی محکم ما در گوش خود حس کند و آن روز پشیمانی سودی نخواهد داشت .

این را مطمئن باشید .

رفتن به نوارابزار