حرکت ملی آذربایجان دستاورد رنجهای بزرگ و صادقانه است/ فرزاد صمدلی

حرکت ملی آذربایجان دستاورد رنجهای بزرگ و مشقتهای سترگ و صد البته بی شائبه و صادقانه یک ملت است.
 
چه آنهایی که در خیابانها طعمه تیر و تبر خلافت آریایی شدند،
چه آنهایی که در درون زندانهای سیاه و تباه جمهوری اسلامی ایران شکنجه شدند،
چه آنهایی که قلم در دست گرفتند و برای نشو و نمای این حرکت شجاعانه نوشتند و از بیکاری وبیگاری نهراسیدند،
چه آنهایی که بر سر مزار بزرگان آذربایجان تجمع کردند و انرژی اسلاف را به سینرژی اخلاف مبدل کردند،
چه آنهایی که رقص و آواز ترکانه سر دادند و بی باکانه فرهنگ قوی و غنی آذربایجان را درافشان و درخشان کردند،
چه آنهایی که در استادیومها، کوهها و یا در حاشیه دریاچه ها فریاد رهایی و نجات ملت و طبیعت آذربایجان را سر دادند،
چه آنهایی که به دلیل تشدید تضییقات و تجدید تهدیدات مجبور به تحمل ضررهای جبران ناپذیر مادی و معنوی گردیده و راهی تبعید شدند،
و چه آنهایی که در خانه ها و یا در صفحات اجتماعی عشق به عدالت، انسانیت و آزادی و همچنین تعشق به آذربایجان و جهان ترک را در قلب خود حفظ کردند و به فرزندانشان آموختند…
همه و همه، مبارزان عاشق و صادق آذربایجان و ملت تورک هستند.
 
من از از آن کینه توزان نوظهوری که در داخلند و تخم یاس ٬ ترس ٬ تسلیم و تفرقه می پاشند و یا کیسه دوزان نوشعوری که در خارجند و از سابقه عملی و علمی ویژه ای برخوردار نبوده و نیستند و به صورت غریبی بر طبل حلبی خشونت و شهرت می کوبند و زمین و زمان را به مبارزه دعوت می کنند بیمناکم. آنها دایه های مهربانتر از مادر شده اند!
 
بعضا نیز شاهد آن بوده ایم که برخی از این افراد مهمترین مسايل ملی را به گونه ای سطحی و شتابزده مورد توجه قرار داده و با در پیش گرفتن شیوه ها و اقداماتی که مغایر با روح همگرایی در حرکت ملی و متضاد با اصول و قواعد بین المللی است بار مضاعفی بر دوش این حرکت گذاشته و تشویش و اضطراب بیشتری را بر ملت آذربایجان تحمیل کرده اند.
 
کسانی از زنان و مردان در این حرکت حضور دارند که تمامی زندگی خود را در داخل و خارج وقف آن کرده اند. سختی های هولناکی را کشیدند و تا مرز حیات و ممات پیش رفتند. جانم فدای آنان باد که فقط جانشان در سینه شان مانده است که آنرا نیز در طبق جانان نهاده اند. خداوند این انسانهای نازنین را برای آذربایجان و جهان حفظ کند!
 
اکثریت قریب به اتفاق این افراد از سالهای پیش فعالیتهای خود را در شهرهای آذربایجان و ایران شروع کردند و فداکارانه برای ائتلای ملت آذربایجان کوشیدند. اکنون نیز نسل جدید با قدرت و قوت بیشتری در داخل آذربایجان و دیگر شهرهای ترک نشین عهده دار و میراث دار این حرکت عظیم ملی و مردمی شده است.
 
من بر این باورم که حرکت ملی آذربایجان اکنون به بلوغ ویژه ای رسیده است. این بلوغ فعالین ترک را مکلف می کند تا در جریان مبارزه با پلشتی ها و زشتی ها، قوانین و قواعد بین المللی را به گونه ای جدی در گفتار و رفتار خود رعایت کنند و به دوستان و همرزمان خود نیز توصیه کنند. این نهضت بزرگ، حرکتی طوفانزا برای رهایی یک ملت است و کسی حق ندارد آنرا بازیچه امیال و آمال خود کند.
 
البته که کلیت حرکت ملی ا‌ذربایجان حرکتی مردمی، هدفمند، متعالی، مودب، ژرف نگر، آگاه و خستگی ناپذیر است و در راستای أصول شناخته شده جهانی گام بر می دارد و مبارزه می کند. اما در گوشه و کنار هستند کسانی که به هر دلیلی در قوالب جهانی مبارزه و حرکت نمی کنند. گویا شهوت شهرت و قدرت و ثروت آنها را به پیش میراند!
عمل به هر کاری و یا حمل هر باری شیوه ای دارد. خروج از این چهارچوب به هر بهایی و بهانه ای زیانبار است. منافع ملی می باید آهسته و پیوسته تامین شود. حرکات سریع و شنیع و بدور از مسیل و مسیر، شایسته و بایسته هیچ مبارزه ای و هیچ مبارزی نیست.
 
می گویند که مردان سرخ پوست اتازونی هر روز به کنار رود و یا برکه میرفتند و با نیزه و دشنه چند ماهی را برای خانواده و قبیله خود صید کرده و می بردند. اما وقتی مهاجران آمدند به جای روشهای سنتی صید که ضامن بقای نسل ماهی ها بود از دینامیت و تور ماهیگری استفاده کردند. اگرچه میزان صید در کوتاه مدت دهها برابر شد اما دقیقا در همان کوتاه مدت، دیگر ماهی ای در رودخانه و یا برکه باقی نماند!
 
برای رسیدن به هر هدف ملی باید سه مرحله کاشت، داشت و برداشت را به صورتی دقیق مورد توجه قرار دارد. هیچ کشاورز عاقلی از کاشت، بدون داشت به برداشت نمی رسد. خود مرحله برداشت نیز وضعیت بسیار مهمی است. هر گونه برداشتی به نام خود، به کام غیرخود تمام خواهد شد. هر برداشتی صرفا باید به نام حرکت ملی صورت گیرد. کسانی که هنوز خودیت خود را رها نکرده اند و به دنبال نقش آفرینی توام با سودگرایی هستند، به دنبال ریا و ربا هستند.
 
آذربایجان، امروزه از مرحله برداشت چندان دور نیست. شاید این حساسترین مرحله در یک مبارزه ملی باشد. چراکه اکنون در نتیجه مبارزه جان برکفانه نسل گذشته و تداوم آن توسط نسل جدید و جانفشان، ز هر تخم، هفتاد تخم رویيده است. در این مرحله است که احتمال دارد نَفس بر نَفَس چیره شود.
 
خداوند عدالت، آزادی و آذربایجان را حفظ کند!
Comments: 0

رفتن به نوارابزار