حرکت بازاریان به سمت مجلس ایران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) تظاهرات و اعتصابات سراسری بازاریان و اصناف تهران از مراکز و دیگر بازارهای عمده این شهر به مقابل مجلس شورای اسلامی کشیده شده است.

فیلمی از این حضور و حرکت مردم به سمت ساختمان مجلس در شبکه های اجتماعی انتشار یافته است.

یکی از شاهدان عینی در این رابطه پیام اجتماعی زیر را انتشار داده است:

“جمعیتی از به گمانم حدود پنج‌هزار نفر از بازاری‌های بازار بزرگ تهران که مغازه‌هایشان را بسته‌اند روبروی مجلس جمع شده و شعار می‌دهند:
مرگ بر مفت‌خورِ گردن‌کلفت!”

وئدیوی از این اعتصابات در شبکه های اجتماعی انتشار یافته است.

این تظاهرات ها امروز و در تاریخ 4 تیرماه برگزار شده است.

گزارش های اجتماعی حاکی از آن است نیروی انتظامی هراسان و مستأصل مانده است و در میان تظاهرکنندگان زمزمه احتمال تصرف ساختمان مجلس و سپس بیت رهبری توسط مردم افزایش یافته است.