حذف موانع تجاری بین ترکیه و روسیه

بنعلی یلدریم، نخست وزیر ترکیه و دیمیتری مدودف، همتای روس خود در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه در سالن گنگره لطفی کردار استانبول دیاردار کردند.

محمد شیمشک، معاون نخست وزیر ترکیه و آرکادی دویرکوویچ، همتای روسی اش، در حضور یلدریم و مدودف بیانیه مشترک بین جمهوری ترکیه و فدراسیون روسیه در مورد لغو محدودیت ها و ممانعت های تجاری بین دو کشور را امضا کردند.

گفتنی است که این بیانیه به عنوان گامی مهم برای همکاری میان دو کشور به شمار می رود.

رفتن به نوار ابزار