حدود 9 میلیون ایرانی بیسواد هستند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه بر اساس سرشماری سال ۹۵، تعداد افراد بیسواد در کشور ۸ میلیون و ۷۹۰ هزار نفر است، گفت: فعلاً قانونی برای تعیین تکلیف و استخدام آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در برنامه پرسشگر با اشاره به برنامه‌های اجرا شده در این سازمان در جهت افزایش سواد در جامعه، اظهار داشت: ‌ در ۵۰ سال اخیر مفاهیم مربوط به سواد در حال تو سعه بوده است؛ مفاهیمی مانند سواد رسانه‌ای، اقتصادی و فرهنگی البته هر دانشی قابلیت‌هایی به انسان می‌دهد و در زندگی به انسان کمک می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین روش‌ها که در کشور ما و ۷۴ کشور دنیا برای اطلاع از میزان سواد مورد استفاده قرار می‌گیرد، سرشماری است که بر مبنای خود اظهاری افراد میزان سواد سنجیده می‌شود؛ ضمن اینکه روش دیگر استفاده از پایگاه‌های اطلاعات ثبتی است.