جنگ آتی عراق/ جنگ آب یا جنگ نفت؟!

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) اربیل در نظر دارد دولت مرکزی عراق را با بستن آب های جاری از این منطقه به مرکز عراق تهدید کند.

برخی کارشناسان معتقدند اقلیم کرد شمال عراق، برای اجبار دولت مرکزی این کشور به پذیرفتن نتایجه رای گیری غیرقانونی برای تجزیه عراق، از تهدید بستن آبهایی که از این اقلیم به طرف دیگر مناطق عراق جاری است، استفاده خواهد کرد.

این کارشناسان برای اثبات ادعای خود به سخنرانی شب گذشته (دوشنبه) شیرزاد قاسم، از اعضای برجسته حزب دمکرات اقلیم کرد شمال عراق اشاره می کنند.

شیرزاد قاسم در میزگرد دیشب با خبرگزاری المیادین به طور گذرا گفته بود که همه پرونده ها از جمله آب و نفت با عراق قابل بحث است.

اراضی اقلیم کرد شمال عراق در حال حاضر معبر عبور رودخانه دجله است و رودهای فرعی  ‘زاب کوچک’ و ‘زاب بزرگ’ نیز از داخل اراضی اقلیم عبور می کنند و به دیگر اراضی پایین دست در حوزه دولت مرکزی عراق می رسند.

دو سد مهم “دربندیخان” و “دوکان” که جزو بزرگترین سدهای عراق هستند، یکی بر رودخانه زاب کوچک و دیگری رودخانه دجله بنا شده است و سد ‘تخمه’ – بزرگترین سد عراق – نیز قرار است بر زاب بزرگ ساخته شود.

اقلیم کرد شمال عراق پیش از این نیز در مقاطعی به بهانه های مختلف جلوی جریان آب به مناطق مرکزی را گرفته و یا محدود کرده است.

با در نظر گرفتن این جزییات، کارشناسان در عراق پیش بینی می کنند که اقلیم کرد آب را به عنوان گزینه ای برای شکستن تحریم نفتی از طرف دولت مرکزی استفاده کند.

حال بحث بر سر این است که آیا جنگ احتمالی دولت عراق و اقلیم بر سر اب خواهد بود یا نفت؟!

رفتن به نوار ابزار