جنتی: بانکها خود منشا فساد شده اند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی ایران و رییس مجلس خبرگان رهبری،  از وضعیت اقتصادی در ایران انتقاد کرده و گفته استگرفتاریهایمان در مورد اقتصاد، کم نیست و بانکها خود منشا فساد شدهاند.”

احمد جنتی همچنین فضای مجازی را بلا و مشکلی خوانده که به جان کشور افتاده و گفته است اگر اینترنت کنترل و مهار شده بود، کار به وضع فعلی نمیرسید.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در نشستی در مجلس خبرگان گفته است اخیرا علی خامنهای، رهبر ایران، با تعداد زیادی از متخصصان فضای مجازی جلسهای ‘’چند ساعته’’ تشکیل داده است. جنتی گفته استبناست کارهایی در این زمینه انجام شود.” او توضیح بیشتری در این باره نداده است.

جنتیخواهانکنترلفضای مجازی شده و گفته است کشورهایی مانند چین و ژاپن برای فضای مجازیبرنامههایی دارند و آن را کنترل و مهارمیکنند تاکیانشان لطمه نبیند.” دبیر شورای نگهبان گفته است میتواناین فضا را کنترل کرد اما این کار را نکردند و آن اغتشاشات پیش آمد که از خارج هم حمایت شد و تهدید هم کردند که در آینده ادامه پیدا میکند.” او افزوده استمن نمیگویم که میتوانیم جلوی آن را کلا بگیریم. این کار نشدنی است اما میتوانیم آن را کم کنیم.”

پس از شروع ناآرامیهای اخیر در ایران، تلگرام و اینستاگرام که میلیونها ایرانی از آنها استفاده میکنند در ایران فیلتر شدند. فیلترینگ این شبکههای اجتماعی فعلا برداشته شده است. شماری از مقامهای ایرانی، تلگرام را به خاطر استفاده معترضان از آن در جریان اعتراضات تهدیدی برای امنیت ملی دانستند. این افراد که عمدتا از جناح تندروی حکومت هستند خواهان آن هستند که پیامرسانهای خارجی فیلتر شده تا ایرانیان به استفاده از پیامرسانهای داخلی روی بیاورند.

جنتی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است در مورد اقتصاد،گرفتاریهایمان کم نیست. یکی مسایل بانکی است که بانکها خود منشاء فساد شدهاند.”

دبیر شورای نگهبان ایران به موسسات مالی غیر مجاز اشاره کرده و گفته استخیلیها پیش از این نسبت به این موضوع هشدار دادند، اما گوش ندادند و مجبور شدند برخی از این بانکهای قلابی را تعطیل کنند و پول مردم را هم تمام و کمال ندادند و در آن ماندهاند که آشفتگیها و اغتشاشاتی که از مشهد شروع شد هم بخشی از آن به همین مشکلات بانکی باز میگشت.”

جنتی در حالی به شروع ناآرامیها از مشهد اشاره میکند که هفته پیش احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد در نامهای به دبیر شورای عالی امنیت ملی با رد دست داشتن خود در شروع ناآرامیها گفت این تظاهرات از تهران آغاز شد نه از مشهد.

دبیر شورای نگهبان خواهان مقابله با قاچاق در کشور شده و گفته استمتاسفانه بخشی از قاچاق کشور از طریق گمرکات رسمی وارد میشود.”

رفتن به نوارابزار