جنبش گوران اقلیم کرد درباره رفراندوم این منطقه هشدار داد

 به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) جنبش گوران اداره اقلیم کرد شمال عراق با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام درخواست مجدد خود در خصوص تعویق برگزاری رفراندوم در این منطقه هشدار داد برگزاری این رفراندوم در تاریخ 25 سپتامبر منجر به وقوع درگیری در کرکوک می شود.
در این بیانیه آمده است: رفراندوم وسیله ای است برای رسیدن به اهداف ملی، اما رفراندوم در چنین فرایندی پیچیده و غیر قابل پیش بینی و صرفا با استراتژی برای رسیدن به اهداف ملی همخوانی ندارد و خطر برای مردم ما امروز و در آینده یک قدم است.
در بیانیه مذکور تصریح شده است که اصرار بر برگزاری رفراندوم، خطراتی را برای اداره اقلیم در پی خواهد داشت. اگر رفراندوم در کرکوک و مناطق مورد مناقشه برگزار شود، ممکن است خطر جنگ و تنش و از دست دادن این سرزمین ها وجود داشته باشد. برخلاف اصل این اقدام که برای بهبود وضعیت مردم انجام می شود، ممکن است بار روی شانه ها را افزایش دهد و در شرایط سخت تر قرار گیرد.
در ادامه گفته شده که با توجه به وجود نظرات مختلف در مورد موضوع رفراندوم، یک جبهه گیری بزرگ بین مردم ما به وجود خواهد آمد و شکاف های بزرگی در وحدت جامعه به وجود خواهد آورد. حل این مساله بعدها بسیار سخت خواهد بود و وقایع خطرناکی رخ خواهد داد.
در این بیانیه تاکید شد که باید به پیشنهاد میانجیگری جامعه بین المللی گوش فرا داد. تصمیم به برگزاری رفراندوم در تاریخ 25 سپتامبر با روند سیاسی، امنیتی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی فعلی همخوانی ندارد و خواستار تعویق آن هستیم.
گفتنی است که مسعود بارزانی، رئیس اداره اقلیم کرد شمال عراق و نمایندگان احزاب سیاسی در تاریخ 7 ژوئن سال جاری توافق کردند که رفراندوم جدایی این اقلیم در تاریخ 25 سپتامبر برگزار شود.
رفتن به نوارابزار