جمعی از اعضای مجلس خبرگان در اقدامی مغایر با قانون اساسی از وزیر اقتصاد خواستار توضیح شدند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا)٬ در ششمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری ایران که حول محور مسائل اقتصادی بود ٬ ۱۳ عضو مجلس خبرگان به طرح مسایل اقتصادی پرداخته و از وزیر اقتصاد خواستار توضیح شدند.

در این نشست اعضای مجلس خبرنگان به استیضاح وزیر اقتصاد پرداخته و سوالات و مشکلات اقتصادی را مطرح کردند و وزیر اقتصاد در جلسه بعداز ظهر به آن ها پاسخ داد ولی پاسخ‌ها، اعضای خبرگان را قانع نکرد .

گفتنی است قانون اساسی ایران در اصول یک صد و هفتم، یک صد و هشتم، یک صد و یازدهم و یک صد و هفتاد و هفتم، وظایف و اختیارات مربوط به مجلس خبرگان را چنین بیان کرده است:

پیرامون رهبری نظام ( 1. انتخاب رهبر 2. نظارت بر رهبر و 3. برکناری رهبر)

پیرامون مقرارت مجلس خبرگان ( 1. تدوین مقررات مربوطه و 2. تفسیر قوانین مربوطه )

و پیرامون بازنگری در قانون اساسی