جمعیت تورک استان سنندج در سال 1360/ به تفکیک شهرستان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) جمعیت تورک استان کردستان در سال 1360  به تفکیک شهرستان به شرح ذیل است:
1- ساققیز (سقز) 35%
2- بانا (بانه) 10%
3- دیوان‌دره 50%
4- بیجار 95%
5- قوروه (قروه) 95%
6- سینان‌دژ (سنندج) 35%

گرچه طی سالهای اخیر سیاست اجباری کوچاندن تورک‌ها از استان کردستان و تلاش برای کاهش سیستماتیک جمعیت آنها در این استان از سوی مقامات محلی با همکاری گروههای ترور و یاغی کورد پی گرفته شده است لیکن این پروژه و سیاست راسیستی با مقاومت محلی تورک‌ها در شهرستانهای قوروه و بیجار و بخشهایی از شهرستان دیواندره مواجه شده است، ولی خطر آسیمیله تورک‌های این مناطق همچنان باقی است. لازم به ذکر است که اکثریت جمعیت نسبی شهرستانهای بیجار و قوروه و بخشی از شهرستانهای دیواندره و سقز را تورک‌ها تشکیل می‌دهند.

شهرستانهای بیجار و قوروه و بخشی از شهرستانهای دیواندره و سقز در استان کردستان و شهرستان سونقور و دیگر مناطق تورک‌نشین استان کرمانشاه بخشی از اراضی استراتژیک وطن تورک‌ائلی هستند‌.

#کانال_سنندج_تورکلری

 

رفتن به نوار ابزار