غلامرضا جلالی در دومین نشست مدیران پدافند غیرعامل شهرداری‌های ایران با بیان این‌که پدافند غیرعامل در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و معنای آن دفاع و حفاظت از مردم در برابر تهدیدات مختلف امنیتی، طبیعی و غیرطبیعی است، گفت: پدافند غیرعامل در واقع نوعی دفاع از مردم و زیرساخت‌ها است که در آن از تجهیزات نظامی استفاده نمی‌شود. در پدافند غیرعامل به دنبال حفاظت و مراقبت از زیرساخت‌ها هستیم که در صورت تهدید بتوانند به کارکرد خود عمل کنند.
وی با بیان این‌که تمام تلاش ما این است برنامه‌ای تنظیم کنیم که اگر یک روز حادثه‌ای به هر دلیل طبیعی و غیرطبیعی رخ داد بتوانیم از مردم حفاظت و صیانت کنیم.
وی اظهار کرد: پدافند غیرعامل در همه کشورها موضوعی جاری، دائمی و همیشگی است و سخن‌گفتن ما از آن ربطی به برجام و خروج آمریکا از آن ندارد و پرداخت به آن هم بنابر بیانات رهبری امری همیشگی و جاری است.