جزییات جدید فساد در سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت ایران گفت:

اطلاعات به‌دست آمده از باندهای فساد نشان می‌دهد، فساد به شکل شبکه‌ای اتفاق افتاده / آنها با تطمیع افراد ناظر و سندسازی از فرآیندهای نظارتی عبور کرده‌اند و در دو حالت تخلف انجام داده‌اند

در حالت اول، آنها ارز دولتی را به جای واردات دارو و تجهیزات پزشکی برای کالاهای دیگر هزینه کرده‌اند و در حالت دوم، دارو و تجهیزات پزشکی را با ارز دولتی وارد کرده‌اند اما در بازار آزاد فروخته‌اند.

طبق آمارهای بانک دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای خاص ثبت سفارش کرده و ارز گرفته بودند اما اسناد نشان می‌داد دارو و وسایل پزشکی وارد شده در چرخه توزیع قرار نگرفته است.

رصدهای ما از بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها نشان می‌داد با وجود تخصیص ارز دولتی و ثبت سفارش همچنان در این دوحوزه کمبود وجود دارد و نیازها با آمار کالاهای ثبت سفارش شده متناسب نبود./ ایران

رفتن به نوار ابزار