ثبت تصویر یک پلنگ در دریاچه اورمیه

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)در کمال ناباوری دوربین های تله ای تعبیه شده در مقابل آبخشوری در جزیره کبودان دریاچه اورمیه از یک پلنگ بالغ تصویر برداری نمودند.

به احتمال فراوان این پلنگ همان پلنگی است که شهریورماه سال گذشته در جزیره اشک تصویر برداری شد و با پایین آمدن آب در ماه های گذشته و اتصال جزایر از راه زمین وارد جزیره کبودان شده است.

حضور این پلنگ در جزایر دریاچه اورمیه بسیار عجیب است چراکه جزایر این دریاچه و تا کیلومترها دورتر زیستگاه پلنگ نیست.

هنوز مشخص نیست این پلنگ چگونه از کجا و از چه طریقی خودش را به جزایر دریاچه اورمیه رسانده است.
دیده بان محیط زیست ایران

رفتن به نوار ابزار