تیم احمدی نژاد مانع اصلی ورود زنان به ورزشگاهها را افشا کرد: خامنه ای مانع اصلی است + سند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) یادداشت منتسب به رهبری که توسط تیم احمدی‌نژاد منتشر شده است. در این یادداشت خامنه‌ای مخالفت خود با حضور زنان در ورزشگاه را اعلام میکند و از احمدی‌نژاد میخواهد نظرش درباره آزاد کردن ورود زنان به ورزشگاه را تصحیح کند.

رفتن به نوار ابزار