توهین و تحریف زبان مردم تبریز در فصلنامه شرکت زرسام تهران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) در فصلنامه شرکت زرسام تهران که در آبرسان و لاله پارک تبریز شعبه دارد توهین و تحریف بزرگی علیه زبان مردم تبریز پایتخت آذربایجان و توران صورت گرفته است.

در بخشی از این فصلنامه چنین نوشته شده است:

در این شهر فارسی زبانان و عده ای از ترک مانان زندگی میکنند!

رفتن به نوار ابزار