توطئه تجزیه مجدد ۱۲ استان در ایران / هدف تغییر بافت جمعیتی و اسامی تاریخی و قومی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا)٬ هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران ، با تغییر و اصلاحات تقسیماتی در استان های فارس، اصفهان، خوزستان، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، سیستان و بلوچستان، قم، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان موافقت کرد.

به موجب این تصمیمات، ایجاد سه بخش، تبدیل دو روستا به شهر و تغییر نام ۱۲ روستا، چهار بخش، پنج شهر و یک شهرستان در استان های مذکور، به تصویب دولت رسید.

رژیم ایران با تجزیه پی در پی استانها بخصوص در مناطق قومی و تغییر بافت جمعیتی و ساختار اداری آنها سعی در اجرای برنامەهای مدونی در راستای نابودی و آسیمیلاسیون اقوام و ملیت‌های در این کشور دارد.

این در حالی‌ست که مردمان این مناطق به علت آمار بالای بیکاری، نابودی محیط زیست، تداوم توسعه نیافتگی و عدم توجه دولت به وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهرهای مذکور، مجبور به مهاجرت به شهرهای مرکزی و ترک زادگاه خود می‌شوند.