تورکمنهای سوریه تحت یک پرچم گردآمدند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) روز گذشته اعضای سانجاقهای 9 گانه تورکمن طی اجلاسی در شهر چوبان بی سوریه، در قالب مجلس ملی تورکمنها گرد هم آمدند و پرچم ملی خود را برگزیدند.

مجلس ترکمنهای سوریه، تنها مجلس مشروع ترکمنها در این کشور است. اعضای مجلس ترکمنهای سوریه عبارتند از: رهبران انجمن تورکمنهای سوریه؛ رهبران نظامی ارتش تورکمنها، رهبران جامعه مدنی تورکمن و نمایندگان شهرهای تورکمن  نشین سوریه.

در رای گیری انجام شده از سوی  مناطق 9 گانه تورکمن نشین، از میان پرچمهای ارایه شده، آن پرچمی انتخاب شد که از سوی تورکمنها اکثریت آراء را به خود اختصاص داد. سپس این پرچم در محل مجلس افراشته گردید.

در این پرچم رنگ آبی نماد تورک، رنگ قرمز نشان دهنده خون شهید است و رنگ سفید نماد ارزش های جهانی انسانی است. هلال و ستاره پرچم نیز نشانه اسلامیت است.