«تورکآی» در آسمان بامداد دیشب/ مقارنه ماه و مشتری

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) بامداد دیشب در نتیجه مقارنه هلال ماه با سیاره مشتری٬ رویداد نجومی خیره کننده ای خصوصا در آسمان شمال غرب ایران٬ قفقاز و آناتولی روی داد .

در این واقعه نجومی که نام تورکآی را به خود گرفته یکی از سیارات مشتری٬ زهره و یا زحل به میهمانی هلال ماه در آسمان می رود!

آنچه که در پی این وافعه نجومی قابل مشاهده است تشکیل ترکیب «هلال و ماه» یعنی سمبل کشورهای ترک و مسلمان بر گنبد آسمان شب است.

این رویداد نجومی از سوی برخی از اقوام ترک به عنوان یک روز مهم و در حد جشن تلقی شده و گرامی داشته می شود.

«مقارنه» در لغت به معنای نزدیکی و مقارن و یا هماهنگ شدن دو یا چند جرم و یا رویدادهایی خاص با یکدیگر است ‚ که در دانش اخترشناسی نیز به همین معنی به کار می رود .
هرگاه جسمی از نظر خط دید بر جسم دیگری قرار گیرد و یا نزدیک شود (از نظر ظاهری) گوییم آن دو جسم با یکدیگر مقارن شده اند به طور مثال اگر در آسمان دو سیاره  به صورت ظاهری در نزدیکی هم قرا گرفته و از لحاظ درجه ای با هم فاصله کمی داشته باشند (کما اینکه از لحاظ واقعی در فاصله های دوردستی نسبت به هم قرار دارند) پدیده رصدی مقارنه صورت گرفته است که البته این رخداد بیشتر برای سیارات و کره ماه به کار برده می شود . و اگر این سیارات  یا اجرامی که در کنار هم  و به صورت ظاهری و نه واقعی قرار می گیرند درخشان و پر نور باشند این پدیده قوت بیشتری گرفته و می تواند رصدی خاطره انگیز را در ذهن انسان به یادگار بگذارد.

رفتن به نوار ابزار