تورم و کاهش ارزش پول٬ جامعه تحت حمایت بهزیستی را دچار مشکل کرده است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) رئیس سازمان بهزیستی ایران گفت:

علی رغم اینکه مبلغ مستمری ها در دولت دوازدهم سه برابر افزایش یافته است اما با توجه به تورم و کاهش ارزش پول ملی، مبلغ مستمری ها به یک سوم قبل کاهش یافته و همین موضوع جامعه هدف ما را دچار مشکل کرده و آنها تحت فشار هستند./ مهر

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار