“توانایی تامین نیاز آبی به میزان یک پنجم روستائیان را داریم”

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، علیرضا شکیبایی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان اعلام کرده است که قادر با تامین یک پنجم نیاز آب روستائیان هستیم.

او در این رابطه ادامه داده است: نیاز روستائیان گلستان در شبانه روز به آب آشامیدنی 150  لیتر است اما به دلیل کمبود در تامین این ماده حیاتی فقط قادر به تهیه 30 لیتر آن هستیم.

ادامه اظهارات شکیبایی فر به شرح زیر است:

– به دلیل کمبود منابع آب آشامیدنی 110 روستای این استان با جمعیت 44 هزار و 849 نفر با تانکر تامین می شود.

– با فرا رسیدن فصل تابستان 171 روستای دیگر گلستان با جمعیت 181 هزار و 155 نفر دچار تنش آبی شده و به روستاهایی که نیاز آنها با تانکر سیار تامین شود، اضافه می شوند.

– آبرسانی در فصل تابستان به بیش از 280 روستای گلستان با 23 تانکر سیار با میانگین عمر 12 سال کار سختی است و برای این منظور دست کم به 32دستگاه تانکر نیاز داریم.

 

رفتن به نوارابزار