تهدید آب شرب 339 روستا در غرب آذربایجان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، عباس حسن خانی فرماندار اورمیه گفته است: آب آشامیدنی 339 روستا در استان آذربایجان غربی تهدید می شود.

خانی امروز(28 تیرماه) و در نشست شورای حفاظت منابع آب و شورای هماهنگی دشت پایلوت شهرستان اورمیه به موارد زیر هم اشاره کرده است:
– ساماندهی چاه های غیرمجاز مجاور چاه های آب شرب روستایی ضروری است و این چاه ها باید مسدود شود.

–  ساماندهی نکردن این چاه های غیرمجاز، 250 چاه آب شرب روستایی را در 23 نقطه مرکز آذربایجان غربی تهدید می کند و تبعات زیادی برای روستانشینان خواهد داشت.
– رسیدگی به مشکلات چاههای آب شرب روستایی و ضرب الاجل پلمب چاه های غیرمجاز مجاور این چاهها با جدیت بیشتری مدیریت و از تنش احتمالی جلوگیری شود.