تنبیه سفیر ترکیه به دلیل پوشیدن لباس یونان باستان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) وزارت خارجه ترکیه سفیر خود را از اوگاندا فراخواند‌.

دلیل این اقدام پوشیدن لباس یونان باستان توسط خانم “صدف ياوزالب” سفیر ترکیه بود.

یونان و ترکیه روابط پرتنشی دارند.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *