“تلگرام مخل امنیت ملی ایران است”

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)،حمید شهریاری رئیس مرکز آمار قوه قضائیه تلگرام را مخل امنیت ملی در ایران معرفی کرده است.

وی ادامه داده است شبکه تلگرام به بستری برای آشوب و اغتشاش در ایران تبدیل شده بود و چاره‌ای جز فیلتر موقت تلگرام وجود نداشت.

شهریاری افزوده است تلگرام 40 درصد از ترافیک اینترنت ایران را اشغال کرده است و باید شبکه‌های بومی و اجتماعی که سرورشان در داخل ایران است، تبلیغ شوند.

او در خاتمه گفته است تلگرام در ایران کاری کرده است که یک جوان 20 ساله تحت تاثیر شایعات تلگرامی در خیابان‌ها شعارهای ساختارشکنانه می‌دهد.