تلفات نزاعات روزانه ایران بیشتر از تلفات سانچی است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)،حسن قاضی زاده  هاشمی وزیر بهداشت ایران گفته است روزانه یک و نیم برابر  تلفات حادثه”سانچی” در ایران،حوادث مختلف رخ می دهد.

“سانچی” کشتی نفتکش  ایرانی بود که دو روز قبل بعد از 8 روز آتش سوزی در سواحل چین بطور کامل غرق شد.

این حادثه 32 تلفات جانی در پی داشته است.

او ادامه داده است ما روزانه به اندازه سانچی در نزاع‌ها، افرادی را از دست می‌دهیم.

به گفته هاشمی،تلفات آلودگی هوا  و جاده ها هم کمتر از تعداد جانباختگان سانچی نیست.

وی تصریح کرده است بلاهای طبیعی هم زیاد است یا زیر پایمان می‌لرزد یا از آسمان باران نمی‌بارد. اطراف کشور هم به صورت دائم تنش و جنگ و تروریست وجود دارد. به همین دلیل این ضرورت ایجاد شده است که در حوزه توانبخشی کار زیادی انجام شود.

 هاشمی در خاتمه در بخش دیگر سخنانش گفته است وزارت کشور نیز نیاز به انجام مطالعاتی گسترده و متقن در حوزه اجتماعی دارد. چون ما در کشور شاهد تناقضات و تعارضات زیادی هستیم. تنوع دینی، قومی، اختلافات طبقاتی و … در کشور وجود دارد و به همین دلیل لازم است که این وزارتخانه از دانشگاه‌های مختلف کمک گیرد.