تلخترین عاشورای آذربایجان/ تبریز پایتخت آزادیخواهان

به گزارش خبرگرازی میکروفون نیوز (محا) ۱۰۶ سال قبل در روز دهم  ماه محرم٬ روز عاشورای سال 1330 قمری٬ (عاشورای ۱۲۹۰ شمسی) قوای روس کوشید تا روح ازادی خواهی٬ استقلال طلبی٬ مقاومت و شجاعت اهالی تبریز٬ مملکت آذربایجان٬ ممالم محروسه قاجار٬ جهان اسلام٬ و مشرق زمین را بر دار کشد. آنروز جمعی از غیورترین و پاک ترین فرزندان آذربایجان به دلیل سرافرازی و سرکشی در برابر ظلم بر سر دار شدند.

«روز دوشنبه دهم دی ماه تبریز را پراندوه‌ترین روزی بود. در این روز که دهم محرم و روز عاشورا نیز می‌بود چون آفتاب برخاست گذشته از جنب و خروشی که همه ساله به نام محرم برخاستی و امسال را نیز با همه گرفتاری‌ها در کار می‌بود و گذشته از آمد و شد و جوش و جنبی که روسیان در کوچه‌ها و بازار‌ها و همچون روزهای پیش می‌داشتند یک تکان دیگری از ایشان در سربازخانه و پیرامون آنجا دیده می‌شد. دسته انبوهی از قزاق سالدات سربازخانه را گرفته و چنین گفته می‌شد کسانی را که از سردستگان مشروطه گرفتار کرده بودند در آنجا به دار خواهند کشید. در یک سو و در پهلوی درختی دو تیری ستون‌وار بلند کرده و یک تیر افقی بر روی آن‌ها میخکوب می‌ساختند و ریسمان‌ها را از آن می‌آویختند. این داری بود که آماده می‌کردند، و چون با کشتن سران آزادی ایران جشن می‌گرفتند تیر‌ها را با پارچه‌های سه رنگ بیرق روسی می‌آراستند.» (احمد کسروی، تاریخ هیجده ساله آذربایجان، ص۳۰۹)

در آن روز میرزا علی ثقه الاسلام، شیخ سلیم خطیب، ضیاء العلماء، حاج محمد قلی خان، میرزا صادق الملک، آقا محمد قفقازچی و فرزندان ۱۶ و ۱۸ ساله کربلایی علی مسیو بر دار امپراطوری روسیه آویخته شدند.

بی تردید داغ این جنایت بزرگ در قلوب تمامی نسلهای متاخر در آذربایجان و ایران جزء با معذرت خواهی رسمی دولت روسیه و انجام کارهای جبرانی از سوی حکومت مسکو تسکین نخواهد یافت.

رفتن به نوارابزار