تعرض فاحش به حقوق زندانیان: گرداندن زندانی با لباس زندان و دستبند در خیابان در اردبیل

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) در اردبیل در شرق آذربایجان ایران، یک زندانی را با لباس زندان و دستبند در خیابان با پای پیاده گردانده اند.

روز سه شنبه ۲۶ دی/ ۱۶ ژانویه تصاویر این زندانی در فضای مجازی منتشر شد که باعث بهت فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر در ایران شد. براساس میثاقهای بین المللی و نیز قانون اساسی حکومت ایران، این اقدام نقض فاحش حقوق زندانیان می باشد و صریحا بدرفتاری با زندانی محسوب می شود. آنگونه که از تصاویر معلوم است، این زندانی خود نیز از این حق قانونی اش بی خبر است و به راحتی در کنار پلیس می گردد.

عدم آگاهی زندانیان از حقوق خود در ایران، سبب شده است که مسئولین مربوطه در بازداشتگاهها یا زندان به راحتی قوانین را نقض کرده و زندانیان را تحت فشار قرار دهند. از جمله این موارد می توان به عدم تفهیم اتهام بازداشتی در مدت ۲۴ ساعت اشاره کرد. در موارد زیادی افراد بازداشت شده برای روزها در بازداشتگاهها می مانند بدون اینکه اتهام آنها به خودشان تفهیم شود.

زندانهای اردبیل یکی از بدترین زندانها در ایران در رابطه با برخورد نامناسب با زندانیان می باشد. بارها فعالین حقوق بشری گزارش هایی از انواع برخوردهای نامناسب و غیر انسانی از زندانهای این شهر گزارش داده اند. این شهر یکی از کانون های اصلی فعالان حقوق ترک ها در ایران موسوم به ”حرکت ملی آذربایجان” می باشد و اغلب زندانیان نیز مرتبط با این فعالین می باشند. رفتار نامناسب با زندانیان در ایران در رابطه فعالان حقوق قومی و ملی، به ویژه ترکها، به مراتب بدتر از دیگر انواع زندانی ها می باشد.

رفتن به نوار ابزار